Üniversiteye yerleşene devamsızlıktan kalsa da geçme hakkı

tarafından
70
Üniversiteye yerleşene devamsızlıktan kalsa da geçme hakkı

Üniversiteye yerleşene ‘devamsızlıktan kalsa” da geçme hakkı.Milli EğitimBakanlığı (MEB) devamsızlıktan kalacak öğrencilerle ilgili karar aldı. Buna göre 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanacak son sınıf öğrencilerindenders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENE ‘DEVAMSIZLIKTAN KALSA’ DA GEÇME HAKKI

MEBtarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Yazıda,2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarınınMilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğihükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı anımsatıldı.

VELİ VE ÖĞRENCİLER TALEP ETTİ

MEB’e ulaşanöğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına rağmenözürlü – özürsüz toplamdevamsızlıksüresini aşarak başarısız duruma düştüklerinin görüldüğü ifade edildi.

Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve kaygıya yol açtığının anlaşıldığı aktarılan yazıya göre,2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Ayrıca dönem puanı oluşmayan vedevamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmeleri sağlanacak.