Devlet desteği Stajyerler için öğrenci başına 366 TL

tarafından
81
Devlet desteği Stajyerler için öğrenci başına 366 TL

  

Ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirmek için
aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören,
staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret
ödeniyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile
mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya
tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net
tutarının en az yüzde 30’u oranında ücret ödeniyor.

Yeni öğretim yılında staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna
kadar en az 549 TL ücret ödenecek.

Asgari ücret ocak ayında artırılınca, stajyerlerin ücretleri de
buna bağlı olarak yıl başından itibaren artırılacak.

Stajyer ücretleri sözleşmeyle belirleniyor. İşletmeler
isterlerse yasada belirtilen rakamların üzerinde ücret
verebilirler. Stajyerlere ödenen ücretlerden hiçbir vergi
kesintisi yapılmıyor.

DEVLET DE KATKI SAĞLIYOR

Çırak ve stajyerlere ödenen ücretlerin bir kısmı devlet
tarafından karşılanıyor. İlk defa 2016 yılında başlayan bu
uygulama, 2020-2021 eğitim öğretim yılına kadar devam edecek.

Bu kapsamda 2019 yılında, mesleki eğitim gören, staj veya
tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az
personel çalıştıran işletmelere 366 TL; 20 ve daha fazla
personel çalıştıran işletmelere 183 TL devlet katkısı
sağlanacak. Stajyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına
devlet katkısı yapılmıyor.

10’DAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞLETME STAJYER ÇALIŞTIRMAK
ZORUNDA

Toplam çalışan sayısı on ve daha fazla olan işletmeler,
çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5’inden az olmamak
üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine
beceri eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu
öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorundalar.

Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu
kapsamındaki işletmeler her yıl şubat ayında, Çalışma ve İŞKUR
il müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlükleri ile
yüksek öğretim kurumlarına bildiriliyor.

STAJ YAPTIRMAYAN CEZA ÖDÜYOR

İşletmelerin çalıştıracakları stajyer sayıları da her yıl
belirleniyor. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü yerine
getirmeyen işverenlere yaptırım uygulanıyor.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler, bu yıl her öğrenci
için eğitim süresince aylık 610 TL tutarında “mesleki eğitime
katılma payı” adı altında para ödemek zorunda olacak. Personel
sayısı 20 ve daha fazla olan işverenler ise öğrenci başına
aylık 1.219 TL ödeyecekler.

Toplam 100 personeli bulunan bir işletme, 5 stajyer
çalıştırırsa aylık 2 bin 745 TL ödeyecek. Ödediği bu paranın
915 TL’sini devlet desteği olarak geri alacak.

Ancak, bu işveren yükümlülüğünü yerine getirmez ise “mesleki
eğitime katılma payı” adı altında aylık 6.095 TL ödemek zorunda
kalacak.

PRİMLERİ DEVLET KARŞILIYOR

Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek
hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor. Sigorta primleri
asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı
ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının
bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten
karşılanır.

En çok merak edilen hususlardan birini, “Staj sigortası
emekliliğe sayılırmı?” sorusu oluşturuyor. Stajyerler için
malûliyet, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasını gerektiren uzun
vadeli sigorta primi ödenmiyor. Sadece iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası primi ödeniyor. Herhangi bir kaza veya
hastalanma durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
iş göremezlik geliri bağlanıyor.

https://www.haberturk.com/stajyerler-icin-ogrenci-basina-366-tl-devlet-destegi-2520840-ekonomi