Aritmetik Dizi Ders Notu

tarafından
75
Aritmetik Dizi Ders Notu

ARİTMETİK DİZİ

Bu ders notumuzda bir  çok sınavda karşımıza çıkan Matematik Aritmetik Dizi konusunun geniş konu anlatımını, konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

A. TANIM

Ardışık her iki terimi arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi denir.

Yani her n pozitif tam sayısı için,

derscalisiyorum.com.tr

olacak şekilde bir derscalisiyorum.com.tr varsa, (an) dizisine aritmetik dizi;

d sayısına da aritmetik dizinin ortak farkı denir.

B. GENEL TERİM

İlk terimi a1 ve ortak farkı d olan (an) aritmetik dizisinin genel terimini a1 ve d türünden bulalım:

derscalisiyorum.com.tr

C. ARİTMETİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ

Özellik

p < n olmak üzere, bir aritmetik dizinin; genel terimi,derscalisiyorum.com.tr
ortak farkı,derscalisiyorum.com.tr

Özellik

Sonlu bir aritmetik dizide, baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşittir. derscalisiyorum.com.tr

Özellik

x ile y gibi iki reel sayı arasına n tane terim yerleştirilerek oluşturulan (n + 2) terimli aritmetik dizinin ortak farkı, derscalisiyorum.com.trşeklindedir.

Özellik

Bir aritmetik dizide, her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. derscalisiyorum.com.tr

Özellik

Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı Sn olsun. Buna göre,derscalisiyorum.com.tr

 

NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP EDİNİZ.

 Sayfa No İçerikleri :

  • SAYFA 1: Aritmetik Dizi
  • SAYFA 2: Geometrik Dizi
SAYFA NO: