2019 ALES/3 Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

tarafından
89
2019 ALES/3 Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

2019 ALES/3 Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

2019-ALES/3 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları
Erişime Açıldı

17 Kasım 2019tarihinde uygulananAkademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı(2019-ALES/3)adaylarının cevap
kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları
işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu
elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava
giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve
değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla
ÖSYMninhttps://ais.osym.gov.tradresinden03
Aralık 2019
tarihinde
saat16.15’tenitibaren10 gün
süreyle
erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYMninhttps://ais.osym.gov.tradresine
T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra
ilgili sınavı ve Cevap Kâğıdı Görüntüleme
ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı
görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu
işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen
aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını
görebileceklerdir.Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve
cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru
numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni
pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru
cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı
görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı
kitapçığın soru ve seçenek diziliminde
görüntülenmektedir.
İlgili sayfada, adayların
testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile
birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü
değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas
alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

03-12-2019